قابل استفاده و بکار گیری توسط انواع مختلف میکروکنترلر ها و هر قطعه ای که دارای UART سخت افزاری یا نرم افزاری باشدبرای اطلاعات بیشتر به اینجا بروید