پرداخت های مشتریان گرامی برای دیجیتال کنترل بصورت کاملا" امن و بصورت الکترونی انجام می شود.
برای خواندن کامل تر به  اینجا  بروید