در صورتی که با شبکه‌های کامپیوتری سر و کار داشته باشید، حتما نام ابزارهایی نظیر هاب، سوئیچ یا روتر را شنیده‌اید.

هرچند شاید این ابزارها بعضا در ظاهر بسیار شبیه به هم باشند، اما هر یک برای کاربرد متفاوتی طراحی و تولید شده‌اند.

 در ادامه به بررسی تفاوت‌های این سه ابزار مخصوص شبکه خواهیم پرداخت. با دیجیتال کنترل همراه باشید.